Declaratia nationala de conformitate si declaratia de conformitate

https://bbs-xl.eu/ro/

Prin urmare, declarația de conformitate CE este o declarație scrisă produsă de producător (sau de un reprezentant autorizat conform căreia rezultatul său este slab în raport cu rezervele Uniunii Europene. Această declarație trebuie să se refere la unul sau mai multe produse care sunt identificate în mod clar prin numele sau codul produsului sau sunt o altă referință fără ambiguitate. Producătorul trebuie să analizeze produsul și să facă modificări care să satisfacă cerințele directivelor.

Înainte de a emite o declarație de conformitate, produsele trebuie să fie supuse procedurilor de evaluare a conformității și, dacă este nevoie (din cauza reglementărilor separate, produsele trebuie să obțină și certificate bune. Procedura de evaluare a conformității este creată prin efectuarea secvențelor specifice de acțiuni. Desigur, ele sunt apoi numite module și sunt de obicei exprimate cu majuscule. Alegerea acestei secvențe depinde de producător, pe care îl poate alege la discreția noastră din posibilitățile care i se arată în principiu și interesante pentru un anumit produs. Pentru produsele medii din punct de vedere tehnic, secvența poate fi returnată doar de la un anumit modul (de exemplu, modulul A, iar pentru articole mai avansate acestea sunt proceduri combinate (de exemplu, în cazul unui contor de electricitate, producătorul poate alege module B + D, B + F sau H1 . Apoi sunt documentate cursul și roadele sarcinilor. Producătorul plasează marcajul CE pe produsele care utilizează declarația de conformitate. O atenție deosebită combinată cu ridicarea declarației de conformitate de către producător provine din actuala, care se presupune că produsul pentru care a fost realizată documentația îndeplinește toate dorințele de bază și este comparabil cu reglementările importante.Acordul de conformitate CE ar trebui să conțină informațiile conform modelului următor (împreună cu legea ministrului infrastructurii din 11 august 2004, în modul de declarare a conformității materialelor de construcție și a sistemului de marcare a acestora cu o marcă de construcție:1. Identificator unic al produsului - numărul XXXX2. Compania și adresa producătorului - și dacă se dorește acest lucru, de asemenea, reprezentantul său autorizat european3. Această declarație de conformitate emisă este sub responsabilitatea exclusivă a producătorului (sau a instalatorului4. Care este scopul declarației - identificatorul produsului, care va oferi o reproducere a conținutului său, dacă este necesar - atașați o fotografie5. Obiectul acestei declarații descris mai sus este adecvat cu o legislație comunitară solidă (listă6. Referințe la specificații sau fotografii la standarde armonizate - la care se transferă declarația7. După caz, sunt incluse informații despre organismul notificat care a intervenit și a emis certificatul8. Alte informații suplimentare, cum ar fi: în numele căruia a fost semnat, ora și locul eliberării, poziția, numele și semnătura.După emiterea unei declarații de conformitate, produsul poate primi marca CE. Prezența acestui marcaj pe ambalajul produsului indică faptul că îndeplinește cerințele directivelor Uniunii Europene. Ei spun că sarcini legate de sănătate și asistență de mediu, siguranța de utilizare și, de asemenea, identifică pericolele pe care producătorul ar trebui să le elimine. Dacă un produs este supus evaluării conformității, dar nu are o declarație de conformitate, acesta nu poate fi înscris la cumpărare sau completat în Uniunea Europeană. Declarația este respectată de producător sau, dacă are sediul în afara Uniunii Europene, de reprezentantul său autorizat european.