Certificat de un

probreast plusProBreast Plus măriți sânii la domiciliu

Ipotezele de bazã ale Comunitãții Europene

Rãspuns precis la testul "Ce este un certificat CE?" depinde de soluționarea ipotezelor de bazã de a fi o Uniune Europeanã. Aceasta aratã cã conținutul sãu este influențat de trei principii: libera circulație a mãrfurilor, a feței și a banilor. Pentru a crea principiile de mai sus, statele membre ale UE au decis sã elimine toate barierele din calea comerțului intracomunitar și, în plus, au stabilit o politicã comunã într-un sistem fațã de partenerii din afara UE. Datoritã acestui fapt, vânzarea comunitarã a creat o zonã de schimb, aproape de ultima, care aduce beneficii importanței forțelor unei țãri. Ați primit compania pe piața unicã europeanã sau pe piața comunã.

Piața localã comunã și introducerea de materiale pentru cumpãrare

Cerințele naționale privind siguranța mãrcii și a produselor sunt cele mai numeroase bariere legate de comerțul dintre țãri. Au existat noi legi și reguli în fiecare țarã care diferã semnificativ între alte țãri. Producãtorul, care a vrut sã-și vândã consecințele lor în țãrile viitoare au nevoie unul de altul pentru a îndeplini cerințele. În planul de eliminare a dificultãților comerciale, a fost necesar sã se elimine aceste diferențe. Standardele legate de comerțul cu bunuri nu au putut fi eliminate. Prin urmare, o alegere bunã a fost de a standardiza pãrți în mãrimea întregii comunitãți, astfel încât comerțul depindea de acest unul cereri.

Într-o etapã timpurie, sa încercat sã se reglementeze reglementãrile UE în ceea ce privește calitatea individualã a produselor și materialelor. Datoritã complexitãții și consumului de timp al proceselor, aceastã abordare a fost lansatã.

Soluția a fost aceea de a crea o atitudine simplistã fațã de problema armonizãrii tehnice. Ea stabilește cerințe esențiale de siguranțã pentru anumite grupe de produse, care trebuie sã fie în mod necesar îndeplinite înainte ca produsul sau articol pentru a rula pe piața europeanã simplu.

Întreprinzãtorii din afara UE care depind de introducerea materialului pe piațã pentru o vânzare comunitarã, de exemplu din Turcia, trebuie sã facã acest lucru pentru ca puterea lor sã respecte normele și principiile UE privind calitatea. Dovada acestui fapt este în mâinile lor.

Au fost create standarde armonizate, prin care antreprenorii știu ce cerințe de bazã ar trebui îndeplinite. Nu întotdeauna este obligația de a da aceste adevãruri. Întreprinzãtorul poate dovedi într-un mod atipic cã produsul sãu este admis la tranzacționare pe vânzare comunitarã.

Certificatul Ce - declarația producãtorului

Marcarea Ce nu este altceva decât o declarație a producãtorului conform cãreia produsul îndeplinește anumite cerințe ale regulilor.Acesta are forma unei declarații a producãtorului sau a unui reprezentant autorizat. Confirmã cã produsul a existat în uniune cu primele cerințe cuprinse în directivele referitoare la produsul dat. Poate cã existã o directivã individualã sau mai multe.

Legislația comunitarã prevede prezumția de conformitate și îndeplinirea cerințelor minime legate de siguranța unui produs care poartã marca CE.

Certificatul CE este închis pe articol sub altã responsabilitate a producãtorului sau a reprezentantului autorizat. Același lucru este demonstrat dupã ce produsul a îndeplinit cerințele esențiale ale directivei. Pentru a determina acest lucru, procedura de evaluare a conformitãții este transferatã și, dupã verificarea sa pozitivã, se emite o declarație de conformitate. Procedurile de evaluare a conformitãții pot diferi în funcție de riscul asociat utilizãrii unui bun dat. Cu cât este mai mare riscul de a obține fructe, iar cel îndepãrtat este unul mare, producãtorul sau un reprezentant autorizat nu trebuie sã facã nimic. În anumite cazuri, este util sã se îndeplineascã cerințele unei doisprezece standarde comunitare.